Paul Van Rillaer

Advocaat

Specialisatie

Onderzoek cassatieberoep

De activiteiten van Paul bestaan voornamelijk uit het onderzoek naar de mogelijkheden om met voldoende slaagkansen cassatieberoep in te stellen tegen vonnissen en arresten.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met Mr. Bruno Maes en het advocatenkantoor LMBD gevestigd te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7.

Over Paul

Paul is advocaat sinds oktober 1980.

In 1980 behaalde Paul zijn diploma licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Op 12 maart 2007 is hij geslaagd in het examen georganiseerd door de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie (artikel 478, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek)

Publicaties:

  • Het lot van het incidenteel beroep na een nietig, een te laat ingesteld, een ontoelaatbaar of een beperkt hoofdberoep, R.W. 2001-2002,41
  • Het hoger beroep tegen een beslissing in zake de bevoegdheid (noot onder Cass. 13 februari 2003) R.W. 2002-2003.,1583
  • Artikel 1050 Ger. W., in “Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer”, Mechelen, Kluwer, losbladig, juni 2002.
  • Artikel 1051 Ger. W., in “Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer”, Mechelen, Kluwer, losbladig, juni 2002.