Specialisaties

Ondernemingsrecht

Insolventierecht

Strafrecht

Aannemingsrecht

Burgerlijk recht

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Incasso

Bewindvoering

Bernadette specialiseerde zich in het ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in insolventierecht.

Bernadette adviseert u onder andere bij invorderingen, bijstand bij insolventie, algemene en factuurvoorwaarden opstellen, koop-verkoop, contracten en samenwerkingsovereenkomsten opstellen en nakijken, handelsovereenkomsten opstellen, achterstallige huurgelden, huurovereenkomst en handelshuurovereenkomst opstellen en nakijken, huurschade en huur en handelshuur opzeggen en ontbinden.

Daarnaast kunt u ook bij haar terecht voor strafrechtelijke dossiers, zowel wanneer u beklaagde als slachtoffer bent. Ook aannemingsrecht behoort tot haar specialisaties.

Over Bernadette

Bernadette behaalde in 1985 haar diploma licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en is sindsdien advocate aan de balie van Mechelen. In 2000 behaalde ze een postgraduaat in het bedrijfsbeleid aan de Vlaamse Economische School te Brussel.

Sinds 2001 is Bernadette curator bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen en vanaf 2002 plaatsvervangend politierechter.

Verder is Bernadette ook lid van verschillende raden en commissies:

 • lid van de commissie sociale voorzieningen en verzekeringen Balie Provincie Antwerpen en Orde Vlaamse Balies
 • lid van de commissie curatoren Orde Vlaamse Balies
 • lid van de Raad van Orde Balie Mechelen van 2000 tot 2015
 • advocaat Balie Antwerpen, afdeling Mechelen sinds 1985
 • curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen sinds 2001
 • bewindvoerder
 • plaatsvervangend politierechter te Mechelen sinds 2002
 • lid van de commissie sociale voorzieningen en verzekeringen Balie Provincie Antwerpen
 • lid van de Raad van Orde Balie Mechelen van 2000 tot 2015

Bernadette Van den Eede behaalde in 1985 haar diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Zij behaalde in 2000 een postgraduaat in het bedrijfsbeleid aan de Vlaamse Economische School te Brussel.

Bernadette Van den Eede zal uw belangen optimaal behartigen op elk gebied van het

Ondernemingsrecht:

 • invorderingen
 • consumentenbelangen
 • bijstand insolventie
 • opstellen algemene- en factuurvoorwaarden
 • koop-verkoop
 • nazicht en opstellen  contracten- en samenwerkingsovereenkomsten

Huur en Handelshuur:

 • achterstallige huurgelden
 • opstellen/nazicht van een huurovereenkomst of een
 • handelshuurovereenkomst
 • huurschade
 • ontbinding en opzegging van huur en handelshuur

Aannemingsrecht:

 • dienstverlening aan alle bouwactoren zoals advies bij het tot stand komen van contracten en het uitvoeren van verbintenissen
 • voeren van onderhandelingen
 • geschillenbeslechting en deelname aan expertisevergaderingen

Strafrecht:

 • de verdediging van de belangen van slachtoffer of dader

Bewindvoering:

 • de te beschermen persoon bijstaan en vertegenwoordigen

Burgerlijk recht

Haar aanpak in dossiers is efficiënt én menselijk waarbij in eerste instantie geluisterd wordt naar de rechtzoekende gevolgd door een helder advies dat steeds in overleg met de client besproken wordt. Een correct en volledig advies kan soms al voldoende zijn om u veel last en kosten te besparen.