Erelonen en dossierkosten

Als u een factuur van ons kantoor ontvangt, maken wij een onderscheid tussen erelonen en dossierkosten.

Het ereloon van de advocaat

Honoraria of erelonen zijn vergoedingen voor de tijd die een advocaat besteedt aan uw dossier. Deze erelonen schommelen tussen de € 110 en € 150 per uur, afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw zaak.

Dossierkosten

Naast de erelonen betaalt u ook dossierkosten. Dat zijn de kosten die het kantoor gemaakt heeft voor de administratie, verplaatsingen, telefoon, fax, voorafbetaalde deurwaarders-, griffie- en gerechtskosten van uw dossier.

Administratiekosten (ex. btw):

  • Dossier openen en houden: € 75/dossier
  • Eerste consultatie: € 50
  • Brieven en faxen: € 11,00/pag
  • Aangetekende zending: € 15/zending
  • Fotokopieën: € 0,10/kopie
  • E-mails: € 6/stuk

Verplaatsingskosten (ex. btw):

  • Verplaatsingskosten: € 0,65/km
  • Verplaatsingstijd: € 75/u

Het advocatenkantoor zal de hoger omschreven erelonen en kosten gedetailleerd kenbaar maken via kosten en ereloonnota’s vervat in een factuur toegezonden aan de cliënt.