• redactie van handelsovereenkomsten (agentuur, franchising, concessies, handelshuur,..
 • aanneming
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • opstellen algemene voorwaarden/factuurvoorwaarden
 • bijstand insolventie
 • invorderingen
 • koop-verkoop
 • nazicht en opstellen van concurrentiebedingen
 • aandeelhoudersovereenkomsten en overdracht van aandelen
 • juridisch beheer
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • opstellen van overeenkomsten
 • geschillenregeling