• opmaak van huurovereenkomsten of handelshuurovereenkomsten
  • ontbinding van huurovereenkomsten
  • huurschade
  • recuperatie achterstallige huurgelden
  • mingenot en schadevergoeding
  • overdracht van de handelshuurovereenkomst of onderverhuring
  • huurhernieuwing
  • overdracht handelszaken