Het onderzoek naar de mogelijkheden om met voldoende slaagkansen cassatieberoep in te stellen tegen vonnissen  en arresten