• bescherming van de belangen van beschermde personen

  • hulp bij de aanvraag van een verzoekschrift tot het bekomen van een bewindvoerder