• dienstverlening aan alle bouwactoren
  • advies bij totstandkoming contracten
  • advies bij uitvoering van verbintenissen
  • voeren van onderhandelingen
  • geschillenbeslechting
  • deelname aan expertisevergaderingen